ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH YÊN PHONG

Tin tức

Gioăng tủ lạnh bị rách

Gioăng tủ lạnh bị rách, không ăn phải làm sao ? Xem hướng dẫn xử lý Khi sử dụng tủ lạnh một thời gian dài bạn thường thấy cánh cửa tủ lạnh không còn ăn

Tủ lạnh bị nóng 2 bên

Tủ lạnh bị nóng 2 bên, 1 bên, nóng đằng sau là lỗi gì ?  Nhiều người khi mua tủ lạnh mới về sử dụng không biết nguyên nhân vì sao tủ lạnh lại nóng

Máy giặt kêu to khi vắt là lỗi gì

Máy giặt kêu to khi vắt là lỗi gì ? Xem cách khắc phục tại đây  Gia đình bạn sử dụng máy giặt nhiều năm khi máy chạy chế độ vắt thấy tiếng kêu bé

Lỗi E23 ở giặt Electrolux

Lỗi E23 ở giặt Electrolux là lỗi gì ? Nguyên nhân và cách khắc phục Biểu hiện của máy giặt Electrolux báo lỗi E23 đó là : Bạn chọn chương trình rồi cho máy hoạt

Tin tức

Gioăng tủ lạnh bị rách

Gioăng tủ lạnh bị rách, không ăn phải làm sao ? Xem hướng dẫn xử lý Khi sử dụng tủ lạnh một thời gian dài bạn thường thấy cánh cửa tủ lạnh không còn ăn

Tủ lạnh bị nóng 2 bên

Tủ lạnh bị nóng 2 bên, 1 bên, nóng đằng sau là lỗi gì ?  Nhiều người khi mua tủ lạnh mới về sử dụng không biết nguyên nhân vì sao tủ lạnh lại nóng

Máy giặt kêu to khi vắt là lỗi gì

Máy giặt kêu to khi vắt là lỗi gì ? Xem cách khắc phục tại đây  Gia đình bạn sử dụng máy giặt nhiều năm khi máy chạy chế độ vắt thấy tiếng kêu bé

Lỗi E23 ở giặt Electrolux

Lỗi E23 ở giặt Electrolux là lỗi gì ? Nguyên nhân và cách khắc phục Biểu hiện của máy giặt Electrolux báo lỗi E23 đó là : Bạn chọn chương trình rồi cho máy hoạt